Hotel Møn Golf Resort / Hotels Præstekilde´s konkurs

På baggrund af Hotel Møn Golf Resort / Hotels Præstekilde´s konkurs er bestyrelsen blevet lagt ned af henvendelser fra b.la. urolige medlemmer omkring klubbens situation. Møn Golf Center som vi i klubben har en aftale med omkring leje af baner mv., er ikke berørt af nævnte konkurs. Derfor sender vi en lille opdatering ud til […]