Banen

Baneudvalget består af:

Jens Sørensen og Greenkeeper Michael A. Gordon.

.

Baneudvalgets formål

.

Funktionsbeskrivelse

1) Løbende sammen med greenkeeperen at vurdere banens stand, herunder dens markeringer for at opretholde den ønskede standard.
2) At orientere medlemmerne og de øvrige udvalg om banearbejdet og eventuelle ændringer i den spillemæssige stand forårsaget af arbejde, herunder lukning af banen eller dele af denne på grund af reparation eller vejrforhold.
3) At bistå med fastsættelse af lokale regler.

.

Målsætning og opgaver for 2024

Ud over ovenstående punkter, er det for 2024 målet, at genoprette muren mod søen i greenbunkeren på 11. hul.

Herudover at afholde banedage med frivillige hjælpere og forsøge at etablere hold af frivillige til bunkersrivning og hulpleje.

.

Baneudvalget opfordrer spillerne til:
1) at alle, der spiller med flaget i hul, løfter bolden op ved hjælp af flaget. Når bolde løftes op med fingrene skades hulkanterne i mange tilfælde så meget, at græsset går ud.
2) at adgangen til bunker foregår hvor græskanten mod bunker er lavest. Græskanterne på de høje steder er mere skrøbelige, og ødelægges nemmere ved færdsel.

3) at vi alle husker at bruge pitchfork.
På forhånd tak!

Greenkeeper Michael A. Gordon

.