Baneudvalget

Baneudvalget består af:

Lasse Nielsen, Lars Wandahl, Knud Erik Petersen og Greenkeeper Michael A. Gordon.

.

Baneudvalgets formål

Baneudvalgets formål er at medvirke til gennemførelse af bestemmelserne om golfbanens stand, som anført i lejekontrakten mellem Møn Golf Center og Møn Golfklub, herunder tilsyn og medvirken til arbejdets udførelse.

.

Funktionsbeskrivelse

1) Løbende sammen med greenkeeperen at vurdere banens stand, herunder dens markeringer og iværksætte de fornødne arbejder for at opretholde den ønskede standard.
2) At orientere medlemmerne og de øvrige udvalg, især turneringsudvalget, om banearbejdet og eventuelle ændringer i den spillemæssige stand forårsaget af arbejde, herunder lukning af banen eller dele af denne på grund af reparation eller vejrforhold.
3) At bistå turneringsudvalget med fastsættelse af lokale regler.
4) At indkalde til og afvikle regelmæssige møder med baneudvalgets medlemmer.

.

Målsætning og opgaver for 2023

Ud over ovenstående punkter, er det for 2023 målet, at genoprette muren mod søen i greenbunkeren på 11. hul.

Herudover at afholde banedag med frivillige hjælpere til ”forårsrengøring” og prøve at etablere hold af frivillige til bunkersrivning og hulpleje.

.

Baneudvalget opfordrer spillerne til:
1) at alle, der spiller med flaget i hul, løfter bolden op ved hjælp af flaget. Når bolde løftes op med fingrene skades hulkanterne i mange tilfælde så meget, at græsset går ud.
2) at adgangen til bunker foregår hvor græskanten mod bunker er lavest. Græskanterne på de høje steder er mere skrøbelige, og ødelægges nemmere ved færdsel.
På forhånd tak!

.

Seneste nyt fra Baneudvalget:

Nyhedsarkiv fra baneudvalget:

Greenkeeper Michael A. Gordon

.

September 2022

Juli 2022

Maj 2022

April 2022

Februar 2022

November 2021

Oktober 2021

August 2021