Kommunikationsudvalget

Kommunikationsudvalget har til formål:

 • at sikre at den interne kommunikation i klubben møder alle medlemmer godt (særligt fokus på de nye)
 • at tilstræbe at klubben udadtil er synlig for alle sine kvaliteter 
 • at fremme en positiv dialog på kryds og tværs i klubben
 • at hjælpe bestyrelse og udvalg med deres kommunikation
 • at sikre at klubbens grafiske profil og materialer er up to date og tilgængelige 
 • at drive klubbens hjemmeside, medlemsmail og Social Media aktitivitet
 • at fremme en positiv fælles fortælling om Møn Golfklub

Målsætning og opgaver for 2024:

 • at give medlemmerne en oplevelse af at klubben er blevet bedre til at kommunikere
 • at få flere medlemmer til at deltage i dialog og fortælling om klubben
 • at få etableret en god ny hjemmeside for klubben
 • at få medlemsmail over i et rigtigt nyhedsmail-setup og etablere en grafisk skabelon
 • at få gennemgået al klubbens rutinemæssige kommunikation og evt. bearbejde tekster og grafik. 

.

Giv en hånd!

Udvalget kan bruge yderligere medlemmer og frivillige – til bl.a.

 • webmaster
 • social media aktiviteter
 • nyhedsmails (opsætning og administration)
 • Fotoredaktør (indsamle og opbygge et godt fotoarkiv til brug på website, i presse osv.)

… og forslag modtages!

.