Frivillig

Tak til alle jer som giver en hånd eller hele armen i vores klub!

Der bliver brug for masser af frivillige i 2023

.

Vi går et spændende 2023 i møde, med mange aktiviteter.

Klubben har derfor brug for at endnu flere medlemmer vil give en hånd med her og der. Det er typisk opgaver af ret begrænset omfang – og ofte meget fornøjelige. Vi håber du vil kigge på opgaverne her og melde dig til noget af det:

.

Hjælp vores nye medlemmer godt i gang

.

>> Værter ved introdagene i foråret

2-3 medlemmer tager i mod de måske 6-8 personer, skænker en kop kaffe, sørger for at de hver får et prøvesæt udleveret. Når de så har trænet med Richard tager I dem over til en lille introduktion på par 3 banen, mens I fortæller og svarer på spørgsmål om klubben og banen. Klubben inviterer som  afrunding på fælles frokost for alle. 

.

Opgaver og Tidsforbrug: Mødes med Richard 9:30 + Samlet tid 3 timers introforløb inkl frokosten. 

.

.

>> Mentor for et nyt medlem

.

Alle som melder sig ind eller til et prøvemedlemskab, ønsker vi skal have en mentor i den første måned. Så vi er sikre på at alle nye får en god start i klubben, får svar på alle spørgsmål, og har en at mødes/spille med i den allerførste tid.
Richard matcher mentorer og nye spillere efter bedste evne, for at det skal gå godt i spænd udfra alder, sind, golf-ambitioner osv. 

.

Opgaver og Tidsforbrug: Vær i kontakt med det nye medlem nogle gange om ugen (mail eller telefon). Giv vedkommende lyst til at komme i klubben og træne og spille. Gå nogle runder sammen på par-3 banen (eller stor bane, hvis det er en erfaren spiller). Introducer den nye til klubberne i klubben og til andre mulige spillemakkere. 

Der vil være mulighed for på klubbens regning at invitere på kaffe/et glas eller frokost i cafeen en af de første gange. 

.

Besøg af skoleklasser

.

>> Medhjælp ved skolebesøg

Vi planlægger i løbet af foråret at invitere 8. klasser fra de lokale skoler ud til lidt sjov introduktion til golfen. De skal have instruktion af Richard, de skal prøve, lege og have lidt sjove konkurrencer. Og så tager vi dem der har lyst på nogle huller på Par 3 banen.

.

Opgaver og Tidsforbrug: I mødes med Richard en halv time før start + samlet tid 2-3 timer. Og bagefter byder klubben hjælperne på frokost i caféen.

.

.

Hjælp på turneringsdage

.

>> Forecaddie

Opgaver og Tidsforbrug:

En vagt er på 2-3 timer i alt. Du bliver kørt ud til et af de “blinde slag” på banen, hvor du skal signalere til spillerne om der er plads til at tee’e ud, spotte boldene i luften og signalere deres retning hvis de er på vej i rough, og du skal hjælpe med at finde boldene. Du får en kort introduktion, hvis ikke du har prøvet det før. Du får en god madpakke med ud, ligesom vi håber at vi kan have en buggie til at køre ud med kaffe/te og vand.

.

>> Kør servicevogn på banen

Opgaver og Tidsforbrug:

En vagt er på 2-3 timer i alt. Du kører rundt på banen med kaffe/te, vand, frugt snacks m.v. til forecaddies og spillere.

.

.

.

****************************

Har du lyst til at give en hånd?

.

Snak med en af os fra bestyrelsen, når som helst. Eller ring til Knud Erik – 22100522

.

****************************

.

Frivilligfesten 2021

Lidt fotos fra vores stærkt fornøjelige fejring med alle klubbens frivillige, d. 9. oktober 2021.
Høj sol, Knud Eriks skrækmatch, øl på terrassen og en dejlig frokost på hotellet.

Vi glæder os allerede til frivillig-fejring 2023!

.