Bestyrelsen

Vi holder bestyrelsesmøde en gang om måneden og har derudover mange arbejds- og projektmøder.

Både faste medlemmer og suppleanter deltager i møder og arbejde.

.

Vi er en masse mænd, men har heldigvis fået Vivianne med siden november 🙂 Vi ser gerne at flere både kvinder og yngre medlemmer stiller op til bestyrelsen.

.

Du må altid kontakte os – på mail eller når du møder os i klubben. Vi hører meget gerne medlemmernes idéer, kritik og bekymringer.

..

Knud Erik Petersen – formand (mail)

Kenneth Henriksen – næstformand (sponsorer) (mail)

Kristian Skov Larsen – kasserer (mail)

Lars Kleist) (mail)

Jens Sørensen – (juniorer) (mail)

Kent Andersen (mail)

Stig Søndergaard – (mail)

Viviane Aslaug Petersen (supl.) – (tirsdagsgolf, begyndere) (mail)

Lars Wandall (supl.) – (elite) (mail)

.

.

.

Referater m.m. (nyeste først)

.

Ref. af bestyrelsesmøde d. 13. marts 2023

Ref. af bestyrelsesmøde 2023.02.08

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.08.15

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.05.09

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.04.11

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.03.14

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.02.14

.

Bestyrelsesreferater frem til 2022 udleveres til medlemmerne ved kontakt til Knud Erik.