Bestyrelsen

Vi holder bestyrelsesmøde en gang om måneden og har derudover mange arbejds- og projektmøder.

Både faste medlemmer og suppleanter deltager i møder og arbejde.

.

Vi er en masse mænd, men har heldigvis fået Vivianne med siden november 🙂 Vi ser gerne at flere både kvinder og yngre medlemmer stiller op til bestyrelsen.

.

Du må altid kontakte os – på mail eller når du møder os i klubben. Vi hører meget gerne medlemmernes idéer, kritik og bekymringer.

..

Knud Erik Petersen – formand (mail)

Kenneth Henriksen – næstformand (sponsorer) (mail)

Kristian Skov Larsen – kasserer (mail)

Lars Kleist) (mail)

Jens Sørensen – (juniorer) (mail)

Kent Andersen (mail)

Stig Søndergaard – (mail)

Viviane Aslaug Petersen (supl.) – (tirsdagsgolf, begyndere) (mail)

Lars Wandall (supl.) – (elite) (mail)

.

.

.

Referater m.m. (nyeste først)

.

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. november 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. september 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. august 2023

Referat af bestyrelsesmødet d. 19.06.2023

Ref. af bestyrelsesmøde d. 13. marts 2023

Ref. af bestyrelsesmøde 2023.02.08

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.08.15

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.05.09

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.04.11

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.03.14

Ref. af bestyrelsesmøde 2022.02.14

.

Klubbens vedtægter.

Bestyrelsesreferater frem til 2022 udleveres til medlemmerne ved kontakt til Knud Erik.