Bane data

Lokale regler

Hvide pæle:                                                Out of Bounds                           

Røde og gule pæle:                                 Strafområder

Blå pæle:                                                     Areal under reparation                          

Blå pæle/sort top:                                   Område med spilleforbud

1. Alle gule/røde pæle og blå markeringer, jordfaste sten samt træer med                     

    Støttepæle. Behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf

    Efter regel 16.1

2. Kørevejen til venstre for 10. fairway og bag 10. green samt kørevejen mellem

    14. og 15. med kunstig overfladebehandling er integrerede genstande.

3. Lokalregel vedr. 10. og 11. hul:

    Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på 10 eller 11. hul, må  

    Spilleren, i modsætning til regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3

    Lempelsesmulighede for et strafområde i regel 17.1.d, når det skal afgøres, om

    Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter regel 18.3:

    Hvis den oprindelige bold findes udenfor strafområdet inden for 3 min., skal der

    Fortsættes med denne.

    Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for de 3 min. – så kan den

    Oprindelige bold spilles som den ligger, eller man kan fortsætte med den

    Provisoriske bold mod tillæg af strafslag.

    Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for 3 min., eller det er blevet en

    Kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren          

    Fortsætte med den provisoriske bold, med tillæg af et strafslag. Std. Lokal regel B-3

4. Standard lokal regel E-5

    Alternativ mulighed for at spille en bold fra forrige sted:

    Se ”lommeguide” side 44-45, eller på opslag i klubben.

    Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

    Hulspil: Tab af hul – slagspil 2 strafslag.

    Blå, røde, gule og hvide pop op på fairway er 50, 10, 150, og 200m til forkant af green