Frivillig i Møn Golfklub 2022

Vi går et spændende år i møde, med mange aktiviteter.

Klubben har derfor brug for at endnu flere medlemmer vil give en hånd her og der. Det er typisk opgaver af meget begrænset omfang – og ofte meget fornøjeligt. Vi håber du vil kigge på opgaverne her og melde dig til noget af det:

Hjælp vores nye medlemmer godt i gang

Bestyrelsen sætter snart en række nye aktiviteter og kampagner i gang for at få flere til at spille golf. Vi skal give alle den bedst mulige oplevelse. Og det betyder blandt andet, at vi skal bruge hjælp til:

  1. Frivillige ved introdagene i foråret

2-3 medlemmer tager i mod de måske 6-8 personer, skænker en kop kaffe, sørger for at de hver får et prøvesæt udleveret. Når de så har trænet med Richard tager I dem over til en lille introduktion på par 3 banen, mens I fortæller lidt godt om klubben og banen. Klubben inviterer som  afrunding på fælles frokost for alle. 

Opgaver og Tidsforbrug: Mødes med Richard 9:30 + Samlet tid 3 timers introforløb inkl frokosten. 

  1. Mentor i en måned for et nyt medlem

Alle som melder sig ind eller til et prøvemedlemskab, ønsker vi fremover skal have en mentor i den første måned. Så vi er sikre på at alle nye får en god start i klubben, får svar på alle spørgsmål, og har en at mødes/spille med i den allerførste tid.
Richard matcher mentorer og nye spillere efter bedste evne, for at det skal gå godt i spænd udfra alder, sind, golf-ambitioner osv. 

Opgaver og Tidsforbrug: Vær i kontant med det nye medlem nogle gange om ugen (mail eller telefon). Giv vedkommende lyst til at komme i klubben og træne og spille. Gå nogle runder sammen på par-3 banen (eller stor bane, hvis det er en erfaren spiller). Introducer den nye til klubberne i klubben og til andre mulige spillemakkere. 

Der vil være mulighed for på klubbens regning at invitere på kaffe/et glas eller frokost i cafeen en af de første gange. 

Hjælp på turneringsdage

Vi er i år vært for flere turneringer end nogensinde tidligere. Vi har brug for at stille med forecaddies og service-personale, så vores gæster oplever banen og Møn Golfklub fra vores bedste side. 

  • Forecaddie

Opgaver og Tidsforbrug:

En vagt er på 2-3 timer i alt. Du skal signalere om der er plads til at tee’e ud, spotte boldene i luften og signalere deres retning hvis de er på vej i rough, og du skal hjælpe med at finde bolde i rough. Du får en kort introduktion, hvis ikke du har prøvet det før. Du får en god madpakke med ud, ligesom vi håber at vi kan have en buggie til at køre ud med kaffe/te og vand. Varigheden er typisk

  • Servicevogn

Opgaver og Tidsforbrug:

En vagt er på 2-3 timer i alt. Du kører rundt på banen med kaffe/te, vand, frugt snacks m.v. til forecaddies og spillere.