Eliteudvalget

Formand: Lars Wandahl

.

Eliteudvalget har som opgave at styre alle aktiviteter omkring elitetræningen og eliteholdene.

.

Sammen med Richard og spillerne søges det at opnå bedst mulig udvikling og bedst mulige resultater i Danmarksturneringen.

.

Læs her om eliteholdenes aktiviteter og planer

.

Kontakt: Lars Wandahl