Bestyrelsen

Knud Erik Petersen, formand

Kenneth Henriksen, næstformandd